Oprichting werkgroep Zorg en Welzijn

februari 2011 – Naar aanleiding van de sluiting van het Schakelpunt is in de wijk door vrijwilligers en betrokken bewoners het initiatief genomen om te proberen de voorzieningen in onze wijk weer op peil te krijgen en de ouderen in het Borneocomplex die daar behoefte aan hebben weer aan enige sociale structuur te helpen.

Een en ander heeft geresulteerd in de oprichting van deze werkgroep en een tijdelijke voorziening in de flat van de huismeester van het Borneocomplex (flat 5), waar vijf ochtenden per week door de bewoners koffie gedronken kan worden en inmiddels ook een spelletjesmiddag van start is gegaan.

Wij zullen ons uiterste best doen om goede permanente voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn te realiseren of te behouden voor alle bewoners van onze wijk en staan graag open voor uw inbreng.

Betty Aardewerk