ORAC’s in Archipel

In Den Haag zorgen vuilniszakken op straat voor vervuiling, zwerfafval en overlast van dieren, zoals meeuwen, ratten en katten. Ondergrondse restafval containers (ORAC’s) zijn dan een goede oplossing. Op deze manier wordt de vervuiling tegengegaan. De gemeente plaatst ondergrondse restafvalcontainers sinds 2009. Ook in de Archipelbuurt gaan ze hier mee beginnen.

Vanaf 8 juni start een aannemer met het onderzoek naar aanwezigheid van kabels en leidingen. Daarvoor worden op verschillende locaties proefsleuven gegraven. De straat wordt direct na dit onderzoek weer hersteld. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Het kan enkele maanden duren voordat het gehele proefsleuvenonderzoek is afgerond.

Het is overigens niet zo dat er op alle plekken waar wordt gegraven ondergrondse containers komen. Ook is er nog geen beslissing genomen over de locaties waar de containers komen.
Met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek maakt de gemeente een ontwerp-plaatsingsplan. Dat is een voorstel voor locaties voor ondergrondse containers. Op het ontwerp-plaatsingsplan kan t.z.t. een inspraakreactie (zienswijze) worden gegeven. Ook wordt nog een informatieavond georganiseerd waarvoor nog een uitnodiging volgt.

Panden met een gezamenlijke (inpandige) voorziening voor de inzameling van huisvuil en bedrijven mogen geen gebruik maken van de ondergrondse containers.
28 mei 2015, FH