Overleg bewoners over komst ambassade Israël

Bron: https://dagblad070.nl/overleg-bewoners-over-komst-ambassade-israel/

Op maandag 2 juli is er bij Nassauparc een informatiebijeenkomst over de herinrichting van Plein 1813, als vervolg op de eerdere bijeenkomst van 26 april.
De noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte hebben te maken met de komst van de Israëlische ambassade.
De gemeente Den Haag wil dan meteen de inrichting van het plein verbeteren en het plein groener maken. Samen met een klankbordgroep uit de wijk liet de gemeente een ontwerp maken.
De bijeenkomst op 2 juli is van 19.00 tot 20.30 uur bij Nassauparc aan de Nassaulaan 13.
Aanmelding via email: plein1813nrs4en5@denhaag.nl of telefonisch: (070) 353 57 79.