Paramaribostraat: werkzaamheden

Vanaf 4 september 2017 zijn er werkzaamheden in de Paramaribostraat en in een deel van de Surinamestraat. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind december 2017. Dit zijn de werkzaamheden in de Paramaribostraat en deel Surinamestraat:
* opnieuw bestraten stoep
* opnieuw leggen klinkers rijbaan
* verbreden rijbaan
* versmallen stoep tussen huisnummers 2 en 20
* plaatsen fietsbeugels * vervangen huisaansluitingen riool
* planten bomen
* inrichten 30 kilometer per uur zone met drempels

Planning Het werk is in fases. De 1e fase begint in de Paramaribostraat bij de kruising met de Surinamestraat ter hoogte van de huisnummers 7 en 9. De werkzaamheden gaan in de richting van de Laan Copes van Cattenburch.

Overlast en bereikbaarheid De werkzaamheden geven overlast. Delen van de stoep en rijbaan worden afgesloten. De gemeente zet hekken neer om de plek waar gewerkt wordt. Ook legt de gemeente loopplanken neer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Tijdens het vervangen van de huisaansluitingen kunt u 2 uur lang het toilet niet doortrekken. De aannemer laat bewoners vooraf weten wanneer dit gaat gebeuren.

Voor bewoners
* parkeer uw auto ergens anders
* parkeer uw auto alleen in de parkeervakken
* haal obstakels zoals fietsen en bloembakken weg
* haal overhangend groen bij de stoep of rijbaan weg

Veiligheid De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Huisvuil Tijdens de werkzaamheden is de straat niet bereikbaar voor de vuilniswagen. Zet het vuilnis op de hoek van de straat bij de gele borden. Gebruik deze plek ook voor uw grofvuilafspraken.

Meer informatie Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de toezichthouder J. Schouten via telefoonnummer (0174) 21 38 37.

CJP 30 augustus 2017