Parkeerplaatsen weg voor nieuw fietspad Scheveningseweg

Aan het begin van de Scheveningseweg verdwijnen negentien parkeerplaatsen om een nieuw, vrijliggend fietspad te creëren.  Dit plan van de gemeente is vorige week voor inspraak vrijgegeven.

Op dit moment is het niet mogelijk om over de Scheveningseweg van het Vredespaleis richting de Zeestraat te fietsen. Volgens de gemeente is dit een ontbrekende schakel in een belangrijke fietsroute van Scheveningen naar het centrum. Om deze ontbrekende schakel in te vullen, komt er op dat stuk een vrijliggend fietspad richting de Zeestraat. Omdat het fietsverkeer dan tegen het autoverkeer inrijdt, komt er ook een veiligheidsstrook tussen het fietspad en de autoweg.

Parkeerplekken
De benodigde ruimte voor het nieuwe fietspad wordt gevonden door alle negentien parkeerplaatsen aan de even kant van de Scheveningseweg op te heffen. Volgens de gemeente is de parkeerdruk op dat stuk rond de 70% en zijn er in de nieuwe situatie in de omgeving nog “ruimschoots parkeerplaatsen beschikbaar”.

Plan voor nieuw fietspad Scheveningseweg (Tekening: gemeente Den Haag, bewerkt)

Het plan is op 12 juli door de gemeente gepubliceerd. Er is nog inspraak mogelijk. Daarvoor kunnen belanghebbenden voor 13 september hun reactie insturen. Dit kan per e-mail naar fiets@denhaag.nl onder vermelding van “zienswijze voorontwerp Sterfietsroute Scheveningseweg” of per brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag, onder vermelding van “Zienswijze voorontwerp Sterfietsroute Scheveningseweg”.