Plaatsingsplan ORAC’s definitief

Definitief plaatsingsplan ORACs Archipelbuurt bekend   Het plaatsen van Ondergrondse RestAfvalContainers (ORACs) in de Archipelbuurt is weer een stap dichterbij nu het definitieve plaatsingsplan bekend is geworden. De gemeente heeft alle ingekomen zienswijzen beoordeeld en grotendeels afgewezen. Ten opzichte van het voorlopige plan zijn er enkele kleine wijzigingen n.a.v. door wijkbewoners ingediende reacties. Als u alsnog bezwaar wilt aantekenen tegen het besluit om een ORAC te plaatsen rest alleen de Raad van State. Het definitieve plan en de reactie van de gemeente op alle zienswijzen zijn te vinden op de website van de gemeente.