Planning werkzaamheden voor verkeer in Willemspark

Voorlopige planning werkzaamheden gemeente den Haag 2014-2015  In Willemspark
2e kwartaal 2014 Aanpassing kruising Javastraat- Raamweg
Juni 2014/ sept 2014 vervanging Dr.Kuyperdam en Mauritsbrug. Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn de Mauritskade ( tussen Denneweg en Hooikade) afgesloten voor autoverkeer.
sept.2014/sept. 2015 Beide bruggen worden vernieuw autoverkeer op Mauritskade weer mogelijk
Sept. 2014-nov. 2014 Tramspoor Koninginnegracht wordt vernieuwd
2e helft 2015 Herinrichting Javastraat, nadat werkzaamheden Dr.Kuyperdam zijn afgerond.
Meer info: www.denhaag.nl/bereikbaarheid