Politiek forum stadsleefgebieden

Beste bewoners van Archipel en Willemspark, Op 30 maart a.s. zal er in het Klokhuis een politiek forum plaatsvinden over de invoering van stadsleefgebieden. Indien dergelijke stadsleefgebieden zouden worden ingevoerd dan zou dat betekenen dat er in de betreffende wijken alleen nog ruimte zal zijn voor bestemmingsverkeer (en geen doorgaand verkeer) hetgeen zowel de veiligheid als de leefbaarheid zal verbeteren in deze wijken.

Al heel lang pleit de wijkorganisatie Archipel & Willemspark bij de gemeente voor de invoering van dergelijke stadsleefgebieden waar Archipel & Willemspark dan ook toe zullen behoren. Tevens zijn er in het verleden namens de wijkorganisatie al een aantal suggesties gedaan om de leefbaarheid en veiligheid op dit gebied te verbeteren. Dit zou onder meer dienen te leiden tot minder doorgaand verkeer op onder andere de Javastraat en Laan Copes.

Aan het forum zullen de verkeerwoordvoerders van De Haagse Stadspartij, D’66 en VVD deelnemen. Alhoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas in maart 2018 zijn, worden de verkiezingsprogramma’s de komende maanden al opgesteld. Dit is de reden dat we het forum nu al organiseren. Het forum zal aan de hand van een aantal stellingen plaatsvinden.

Gezien de importantie van dit onderwerp roepen wij u op massaal aanwezig te zijn op 30 maart, 19.30 in het Klokhuis (Celebesstraat 4, Den Haag) om mee te praten over dit voor onze wijken belangrijke onderwerp. In verband met de verwachte drukte gaarne uiterlijk 15 maart 2017 aanmelden via secretariaat@archipelwillemspark.nl.

Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u op te roepen om via hetzelfde emailadres: secretariaat@archipelwillemspark.nl alle gevaarlijke verkeerssituaties in Archipel en Willemspark aan het wijkbestuur te melden. Te denken valt bijvoorbeeld aan onoverzichtelijke kruisingen, slecht verlichte straten, afwezigheid van zebrapaden etc. Wij zullen deze gegevens verzamelen en vervolgens aankaarten bij de gemeente. Noteer alvast de datum 30 maart in uw agenda

Wijkorganisatie A&W (CJP 25 januari 2017)