Raad stemt in met Programmabegroting 2019-2022

De Haagse gemeenteraad sprak donderdag 8 november 2018 over de Programmabegroting 2019-2022, het Halfjaarbericht 2018 en tariefvoorstellen.

Klik hier voor de standpunten en commentaren van de politieke partijen.