Reactie Bewonersorganisatie berichtgeving Gezondheidscentrum Hubertusduin

Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin blijven!

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op onze website en in onze wijkkrant, zijn alle huisartspraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin open voor nieuwe patiënten. Door de berichtgeving over de verplaatsing van de Huisartsenpost voor avond-, nacht- en weekendzorg (de zogenaamde HAP) van het Bronovo naar Antoniushove, ontstond er verwarring over de toekomstige status van het Gezondheidscentrum en de daarin gevestigde praktijken. Gezondheidscentrum Hubertusduin blijft echter gewoon in zijn huidige vorm bestaan. De wijkgerichte en persoonlijke eerstelijnszorg zal door alle in het centrum gevestigde disciplines worden gecontinueerd en verder versterkt.

De reactie van Gezondheidscentrum op het eerdere bericht hierover op website en wijkkrant luidt als volgt:


Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin blijven!

 Rectificatie: In tegenstelling tot de berichtgeving inwijkblad Archipel, zijn alle huisartspraktijken in Gezondheidscentrum Hubertusduin open voor nieuwe patiënten.

Veel patiënten hebben hun zorgen geuit over de toekomst van ons gezondheidscentrum.

Door de berichtgeving over de verplaatsing van de Huisartsenpost voor avond-, nacht- en weekendzorg van het Bronovo naar Antoniushoven, is er verwarring ontstaan over de toekomstige status van het gezondheidscentrum en de daarin gevestigde praktijken.

Gezondheidscentrum Hubertusduin blijft in zijn huidige vorm bestaan. De wijkgerichte en persoonlijke zorg zal door alle in het centrum gevestigde disciplines worden gecontinueerd.

De huisartsen zijn voornemens om met de andere disciplines in het centrum de eerstelijnszorg verder te versterken.

Samen met alle zorgpartners in de regio werken wij aan toekomstbestendige zorg.

Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin.

M. de Groot, M.J. Lunstroot, M.I. Millenaar en J.A.R. Ramadhin