Recycling containers

Containers voor hergebruik van glas, papier, textiel en plastic staan op de volgende locaties:

glas papier textiel plastic
Burgemeester Patijnlaan/Bonistraat * * *
Nassauplein/Laan Copes van Cattenburch * * *

Recycle containers op de Burgemeester Patijnlaan

Textielrecycling

Oude kleren in de afvalbak?
wat een verspilling!

Bijna alle artikelen uit stof kunnen een tweede leven krijgen. Door het deponeren van oude kleren in de dichtsbijzijnde recycle container, kan iedereen meehelpen de CO2 uitstoot te verminderen omdat er minder afval hoeft te worden verbrand.

Voor informatie over wat wel en niet in de kleding container mag, kijk hier:
Vereniging Herwinning Textiel (VHT) de brancheorganisatie voor de textielrecycling industrie.

Correspondentieadres:
Postbus 85612
2508 CH Den Haag

fax 070 3636 348
info@textielrecycling.nl