Restauratie Verzetsmonument Nassauplein

De Mos: ‘Gemeente moet samen met Post.nl zorgen voor opknapbeurt’

Ondanks het feit dat de gemeente Den Haag heeft toegezegd dat het in verval zijnde verzetsmonument aan het Nassauplein gerestaureerd gaat worden, werd vorige week bij een vergadering van de Bewonersorganisatie Archipelbuurt & Willemspark duidelijk dat het monument, voor personeelsleden van de PTT Den Haag die in de Tweede Wereldoorlog vielen, nog steeds in erbarmelijke staat verkeert.
Groep de Mos stadsdeelvoorzitter Irma Vlasblom: “Al een aantal keren is het vervallen monument besproken bij bijeenkomsten van de bewonersorganisatie. De gemeente Den Haag heeft toegezegd om het monument samen met Post.nl te willen restaureren. Post.nl is ook komen kijken, maar daarna is het angstvallig stil geworden. Enorm zonde voor de buurt, waar een gerestaureerd monument juist een extra uitstraling geeft”.
Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos: “Dit monument gedenkt de personeelsleden van de PTT die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Dan past het niet om zo’n monument te verwaarlozen. Daarom wil ik dat de gemeente Den Haag samen met Post.nl, waar de toenmalige PTT in op is gegaan, hun verantwoordelijkheid nemen om het monument spoedig te restaureren”.
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:
Bent u bekend met het verzetsmonument voor in de Tweede Wereldoorlog gevallen PTT-ers, dat staat op het Nassauplein (1)?
Klopt het dat de gemeente Den Haag eerder heeft toegezegd om het vervallen monument in samenspraak met Post.nl te restaureren? Zo ja, kunt u duiden waarom dit nog niet is gebeurd?
Wilt u dit vervallen monument in samenspraak met Post.nl zo snel mogelijk restaureren? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat wordt hierbij het tijdspad?
http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/620/den-haag%2C-‘centraal-monument-voor-gevallen-ptt’ers’


Met vriendelijke groeten,

Richard de Mos
Fractievoorzitter Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag
www.groepdemos.nl