Stukken Rotterdamsebaan ter inzage

https://www.archipelwillemspark.nl/wp-content/uploads/images/20120630-Zienswijze-Rotterdamsebaan.pdf

De Rotterdamsebaan zal na voltooiing knooppunt Ypenburg met de Centrale Zone van Den Haag (Binckhorst-Centrum-Scheveningen) verbinden. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken door deze te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag (o.v.v. zienswijze Rotterdamsebaan). Maandag 17 juni van 18.30-21.30 uur wordt een informatiebijeenkomst gehouden in de Caballerofabriek, Saturnusstraat 60, waar u vragen kunt stellen aan deskundigen.
6 juni 2013,FH