Ruimte voor de stad

De gemeente Den Haag werkt al een paar maanden aan de manifestatie ‘Ruimte voor de Stad’. Doel is om de onder Marnix Norder geschreven verdichtingsnota uit te werken en te evalueren. De werkgroep Ruimtelijke Ordening volgt de bijeenkomsten om de belangen van onze wijk te behartigen. Hierbij is een kort filmpje van de gemeente met een toelichting op de manifestatie klik hier.

CJP 22 april 2016