Archipel schrijvers: nu en toen

[under construction]


23 november 2019

Mili van Veegh

In samenwerking met dichteres en illustrator Elyse van de Roer, heeft het derde boek als titel ‘Histoires de Femmes’. Laat je inpalmen door hun soms bedrieglijke lieflijkheid.

2017

2018


ir. Eveline Blitz

LinkedIn publicist: Politieke romans “Uit alle macht”, “Ondergronds”, bundel “Van de nood en de deugd”, “Bertha von Suttner”, columns over gemeentelijke kerntaken, waardebepaling onroerende goed, bestuurlijke organisatie, hoogbouw. 2006 2004 2013

Marie-José Hillenaar (1952)

v/h Bankastraat Archi-typen (2006)
Interviews met bewoners Archipel en Willemspark

Alexandra Gabrielli (1945)

Figurentheater Triangel: magie, emotie, intensiteit (artikel) Bres 62 1977
Het fantastische in de kunst. Compendium. Utrecht: Teleac, 1989
Interview met Prof. Friedrich Weinreb (Bres 36,1972)

Malakkastraat Kabbala (1995) De tuin van Alice (2006, eigen beheer) Gezocht: maatschappelijke vernieuwers Gevonden: de burger en de professional (uitgave WI CDA, 2006)
Download als PDF

Epi Confiant (1932)

Huis-, tuin en keukenfilosofe
Totaal ca. 130 titels in eigen beheer (handgemaakt), waarvan 50 tot 60 leverbaar

Schuddegeest


Stijn Verbeeck (1931 – 2014)

De mooiste woorden schieten nog te kort (dichtbundel, eigen beheer)
Dag dokter: herinneringen aan mijn vader 1923-1953 (1985)
Hoor ik de Dom? De bewogen geschiedenis van 13 luidklokken (1982)
Signatuur in steen; vijf kerken restauratieplan 1968-1988

Laan Copes van Cattenburch Kijk op de Stad Utrecht (1981)

José Buschman

Riouwstraat Zoo ik ièts ben, ben ik een Hagenaar (1998)
Bestel bij uitgever
Den Haag, stad, boordevol Bordewijk (1999) Louis Couperus, Een dandy in de Oriënt
(sept. 2007)
Louis Couperus, Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika

Peter de Ruiter (1960)

Bankastraat Beeldschoon Bangladesh(2006)
Website
Digitaal fotograferen zonder handleiding (2005)
Website
Pixelkids (2005)
Website
St Maarten (2004)
uitg Laval
Digitaal fotograferen onderweg (2004)
Website
Fotograferen met je mobieltje (2006)
Website
Bol.com
Kustbewoners (2005)
Website
initiatief, beeldredactie, foto’s

Ethel Portnoy (1927 – 2004)

Steen en been (debuut)
Folklore van de postindustriële samenleving (1978)
Het ontwaken van de zee (1981)
Vliegende vellen (1983)
De eerste zoen (1991)
Portret (2003)

Koninginnegracht
Biografie
Wikipedia
Broodje Aap (1978)
De Harmonie
Broodje Aap Met (1992)
De Harmonie
Vijf onbekende zaken van Sherlock Holmes (2004)
De Harmonie
Altijd zomer (1999) Parijse feesten (2004)

Mr. L. van Heijningen (1919 – 2008)


De Hofvijver 1000 jaren
(2006, uitg. Hapax)
De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik’lijk pleit
(over de inname van Den Briel). Uitg. Oosterbaan & Le Cointre nv. Goes, 1972)
Historische schetsen en kritieken (Uitg. Oosterbaan & Le Cointre nv. Goes, ca. 1972)
Archipelwijk (eigen beheer, 1984)
De Bevruchtende Kus
(juridisch-historisch vanaf middeleeuwen tot nu, 2000)
Macht en Recht 
(over het vakbondstientje, 1980)
Koninginnegracht

 


Louis Couperus (1863 – 1923)

Mauritskade 11, Surinamestraat 20
LouisCouperus.nl
Couperus Museum
Wikipedia
Eline Vere, Een Haagse Roman (debuut 1889) De Stille Kracht Van oude mensen, dingen die voorbijgaan
De Boeken der Kleine Zielen Een verlangen
als luisterboek

E.M.CH.M. Janson

De Archipelbuurt en het Willemspark. De geschiedenis van twee Haagse woonwijken (1977)

Archipeller? De Archipelbuurt. Toen Den Haag nog Haegje was (1972)

T.W. (Bob) Feenstra (1934)

De geschiedenis van de Haagse Archipelbuurt en Willemspark (eigen beheer, 2005)
(samen met) 125 jaar Vredeskapel (eigen beheer, 2005)

Sumatrastraat


Robert (Hans) van Gulik (1910 – 1967)

RobertVanGulik.nl
Wikipedia
Nog meer
Halssnoer en kalebas Het Chinese lakscherm Klokken van Kao-Yang Fantoom in Foe-Lai
Engels:
Judge Dee At Work
The Lacquer Screen
Chinese Lake Murders

Henriette van Raalte-Geel (1940)

v/h Laan Copes van CattenburchSt Vervolgings-slachtoffers Jappenkampen Mogen wij altijd in dit kamp blijven?

Pelita


Miriam Samson (1940)

Kinderen en oorlog gaan niet samen
Kinderen tegen zinloos geweld

Miriam en kleinzoon GeorgeSumatrastraat George & Winnipek
(zes delen)
Koken met George & Winnipek Herinneringen 
ter nagedachtenis aan Papoe

Abigail R. Esman

v/h JavastraatHomepage Gesprekken over kunst in onze tijd
Met Rudi Fuchs
The Complete Idiot’s Guide to Designing your Own Home
(mei 2007)

P.C. Boutens (1870-1943)

Bio KB Beatrijs Sapfo

Marjet van Cleeff

Biografie Marjet
Malakkastraat
Het geheim onder het bed (2006) De zwarte rugzak (1997, met Marja Roscam Abbing) Wespeneiland (1999, met Marja Roscam Abbing) Struisvogelkoorts (1996, met Marja Roscam Abbing)

F. Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919)

De Werkmansbode (1878/1879, anoniem 42 sociale brieven)
Mijn afscheid van de Kerk (1879)
Grond en bodem in gemeenschappelijk bezit (1879)
Algemeen stemrecht in beginsel en toepassing (1879)
Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid (1885)
De normale arbeidsdag (1887)
Autoritair en libertair socialisme (1897)
Le socialisme en danger (1897)
Van Christen tot anarchist (autobiografie, 1910)

Domela Nieuwenhuis
Malakkastraat (hofje bij Bonistraat, aan Haagse beek)
Biografie
De geschiedenis van het socialisme, 3 dln. (1901-1902)

De loden soldaaten andere vertelsels, versjes en plaatjes 
Voor kinderen
Ver. Anarchistische Uitg,1935.
met Hilbink


Abraham Kuyper (1837 – 1920)

Stichtelijke werken / Nabij God te zijn / Het conflict gekomen (3 in 1)
De Christus en de sociale nooden en democratische klippen – Amsterdam
Het Calvinisme, oorsprong en waarborg van onze constitutionele vrijheden. een Nederlandse gedachte. Amsterdam 1874.
Antirevolutionair óók in uw Huisgezin. Amsterdam 1880.
Het Sociale Vraagstuk en de Christelijke religie. Rede opening Sociaal-Congres 9 nov 1891.
De gemene gratie
Pro Rege
Het Calvinisme
 (een zestal zogeheten ‘Stone-lezingen’, okt 1898, Princeton (USA))
Abraham Kuyper
Kanaalstraat (nu Dr Kuyperstraat)
Biografie
Antirevolutionaire Staatkunde (drie delen, 1916-1917)