(update 26-10-2017) Sophialaan, Schelpkade en Nassaulaan: aanleg 30 kilometer zones

Update 26-10-2017:
Voor wat betreft de aanleg van verkeersdrempels heeft het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipelbuurt & Willemspark inmiddels een brief (dd. 17-10-2017) naar de Raad doen uitgaan (zie pdf-bestand).


Tussen maandag 6 november en vrijdag 17 november legt de gemeente 30 kilometer zones aan in een deel van Willemspark. Er worden drempels en verkeersborden geplaatst.

De straten waar de drempels komen, zijn tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers hebben geen last van de werkzaamheden.

Planning werkzaamheden
Sophialaan: vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 11 november
Schelpkade: vanaf maandag 13 tot en met vrijdag 17 november
Nassaulaan: tussen 6 en 17 november

Zie verder de specifieke pagina op de website van de Gemeente.