Sporen van smaragd

Sporen van SmaragdNederlands-Indisch erfgoed in Den Haag, 1853-1945
Op 19 november 2010 is afdeling Monumentenzorg in samenwerking met het Haags Historisch Museum een onderzoek gestart naar het gebouwde Indische erfgoed uit de periode 1853-1945 in Den Haag: het project Sporen van Smaragd.
Doel van het project is om de oorspronkelijke sporen van het Nederlands-Indisch erfgoed in Den Haag te inventariseren en toegankelijk te maken voor een breed publiek.
De historische band tussen Nederland en voormalig Nederland-Indië heeft haar sporen achtergelaten in Den Haag. Veel straatnamen, gebouwen en gedenktekens herinneren hieraan. Met het vergrijzen van de generatie repatrianten dreigen helaas ook fysieke herinneringen aan Indië uit het straatbeeld te verdwijnen.

Het project Sporen van Smaragd bestaat uit drie onderdelen:

– inventarisatie van gebouwen, zowel bedrijfspanden van (voormalige) Indische organisaties, restaurants en toko’s, als woonhuizen van oud-Indiëgangers, panden van Indische architecten en gebouwen met Indische stijlelementen

– documenteren van het Indische erfgoed in Den Haag in de beeldbank Sporen van Smaragd

– bij elkaar brengen van inhoudelijke deskundigen op het gebied van Indisch erfgoed in Nederland in het online kennisnetwerk http://sporenvansmaragd.ning.com

Beeldbank Sporen van Smaragd

Veel foto’s van het Nederlands-Indisch erfgoed in Den Haag zijn in de beeldbank te zien. Zoals historische foto’s uit de collectie van het Haags Gemeentearchief. Ook veel Haagse fotografen hebben foto’s op de website geplaatst. www.sporenvansmaragd.nl/#beeldbank

www.flickr.com/groups/sporenvansmaragd

Medewerking gevraagd

Woont u in Den Haag en heeft u foto’s van Indische gebouwen? Of heeft u een verhaal dat u wilt delen? Dan kan dat online op de beeldbank van Sporen van Smaragd. Zie www.flickr.com/groups/sporenvansmaragd

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u richten aan info@sporenvansmaragd.nl.

Opgenomen vermelding uit de Archipelbuurt

Woonhuis familie Couperus, Surinamestraat 20

De schrijver Louis Couperus (1863-1923) woonde hier tot zijn huwelijk in 1891; het pand werd gebouwd voor zijn vader John Ricus Couperus (1816-1902) door architecten W.C. Rijswijk en G. Posthuma in 1883-1884. De familie Couperus had nauwe banden met Indië, zoals ook blijkt uit het oeuvre van de auteur. De Stille Kracht beschrijft bijvoorbeeld het milieu waarin Nederlanders in Nederlands-Indië verkeerden, terwijl Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan het milieu van oud-Indiëgangers in Den Haag beschrijft.

Meer informatie zie het webportaal www.sporenvansmaragd.nl/