Uitnodiging Wijkberaad 8 september 2020

Beste wijkgenoten,

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark nodigt u graag uit voor het Wijkberaad van dinsdag 8 september (aanvang 20.00 uur). Bijgaand treft u de agenda.

Vanwege de Corona-richtlijnen kiest het bestuur voor een “digitale” vergadering (via het programma Zoom). U kunt zich daartoe tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering opgeven. U ontvangt dan op uw e-mail instructies over de deelname en de bijbehorende link.

Kunt u niet deelnemen aan een digitale vergadering dan is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in het Klokhuis. In het Klokhuis worden maatregelen getroffen om afstand te kunnen houden en de ruimte wordt doorgelucht.

U kunt zich aanmelden voor zowel de fysieke als de digitale vergadering bij het secretariaat: secretariaat@archipelwillemspark.nl

Graag tot 8 september.

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark