Uitnodiging Wijkberaad 18 mei 2021

wijkberaad

Beste wijkgenoten,

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark nodigt u graag uit voor het Wijkberaad van dinsdag 18 mei 2021 (aanvang 20.00 uur). Bijgaand treft u de agenda en de notulen van de vorige keer.

Tijdens het Wijkberaad verzorgt de gemeente een presentatie over het gemeentelijk afval(scheidings)probleem. Daarbij wordt ook ingegaan op de ondergrondse restafvalcontainers (Orac’s).

Vanwege de Corona-richtlijnen kiest het bestuur opnieuw voor een “digitale” vergadering (via het programma Zoom). U kunt zich daartoe tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering opgeven. U ontvangt dan per e-mail instructies over de deelname en de bijbehorende link.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@archipelwillemspark.nl

Graag tot 18 mei 2021.

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Klik hier voor de Agenda van 18 mei 2021 en voor de Notulen van 21 februari 2921.