Uitnodiging Wijkberaad

wijkberaad

Beste wijkgenoten,

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark nodigt u graag uit voor het Wijkberaad van dinsdag 23 november 2021 (aanvang 20.00 uur).

Tijdens het Wijkberaad verzorgen medewerkers van de gemeente (de afdelingen Stedenbouw & Planologie; Vergunningverlening & Toezicht) presentaties over:

  1. Het Bestemmingsplan
    – het beoordelen van bouwaanvragen in relatie tot het bestemmingsplan
    – de afwijkingsmogelijkheden en de relatie met het beschermd stadsgezicht
  2. De nieuwe Omgevingswet
  3. De procedure voor het aanvragen van vergunningen.

Vanwege de te houden presentaties wordt er geen agenda verstrekt. De reguliere onderwerpen worden, behoudens een korte rondvraag, doorgeschoven naar het volgende Wijkberaad.

Vanwege de Corona-situatie kiest het bestuur opnieuw voor een “digitale” vergadering (via het programma Zoom). U kunt zich daartoe tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering opgeven. U ontvangt dan per e-mail instructies over de deelname en de bijbehorende link.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@archipelwillemspark.nl

Graag tot 23 november.

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark