Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 22 juni 2015 uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening dat de belangenvereniging Koninginnegracht had ingediend om de inwerkingtreding te verhinderen van het bestemmingsplan, dat verlegging van de tramrails mogelijk maakt. Het verzoek is afgewezen. Het bestemmingsplan is dus nu officieel in werking getreden en is bijvoorbeeld bepalend voor wat er mag worden gebouwd en verbouwd.
Over de vergunning voor de tramverlegging loopt nog een procedure bij de rechtbank, die op 21 juli uitspraak doet.
De uitspraak is te bekijken via de website van de Raad van State.
23 juni 2015, Tieke Dedel (FH)