Veel gevulde kratten Voedselbankactie 2019

De voedselbankactie heeft weer aardig veel gevulde kratten opgeleverd. Afgelopen vrijdag kwamen er twee vrijwilligers met de bus om alles op te halen. Het is altijd weer fijn om te merken hoezeer de opbrengst gewaardeerd wordt.
Verschillende winkels hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd.

Hartelijk dank aan alle wijkbewoners en winkeliers die zich hebben ingezet voor deze actie.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om te doneren dan kunt u altijd nog een financiële bijdrage storten op NL83INGB0004215892 t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.

Vriendelijke groet
Anne Tieleman