Verbod kamerverhuur. Voorstel wethouder voor tijdelijke maatregel.

Tussentijds bericht aan de Gemeenteraad inzake motie ‘tijdelijke bevriezing vergunningverlening kamerbewoning in heel Den Haag’.

Zie / download PDF.