Vereniging Het Klokhuis heeft een nieuwe voorzitter

Na bijna 15 jaar heeft de heer Hooft-Graafland besloten om zijn taak als voorzitter van de Vereniging Het Klokhuis te beëindigen.  Tijdens de ledenvergadering van 15 oktober heeft hij afscheid genomen en heeft hij ons een stukje over de geschiedenis verteld. Het Klokhuis was bijna ten offer gevallen aan de bezuinigingswoede van de Gemeente.

De redenering van de Gemeente was dat een wijk als de onze best zonder een buurthuis konwas de redenering. Een aantal mensen heeft toen de wethouder uitgenodigd om eens te komen praten en te kijken wat hier allemaal gebeurde. De toenmalige wethouder, mevrouw Kleinsma, de huidige Commissaris van de Koning in Drenthe, was onder de indruk en er is een regeling opgesteld waarbij het mogelijk was om Het Klokhuis voort te zetten. In die tijd heeft de heer Hooft-Graafland het voorzitterschap van de Vereniging Het Klokhuis op zich genomen.

Inmiddels na het aftreden van de heer Hooft-Graafland waren er twee vacatures in het bestuur. Er waren een vijftal kandidaten voor de bestuursfuncties en de leden van de vereniging, in konden hun voorkeur aangeven op de stembriefjes. Daarbij zijn de dames Jeanette Ranke en Loulène Boersma gekozen voor de bestuursfunctie. Volgens de statuten moeten de bestuursleden de taken onderling verdelen. Zij hebben zich even teruggetrokken en waren er snel uit. De nieuwe voorzitter is geworden Loulène Boersma en wij wensen haar veel succes toe.

Tot slot ontving de Heer de Hooft-Graafland nog een cadeau en bloemen als dank voor het werk dat hij hier heeft gedaan.