Verkeerscommissies luiden noodklok

Wat is het geval? Uw verkeerscommissies voorspelden vóór invoering van het VCP (Verkeerscirculatie plan) stagnaties op Raamweg, Laan Copes, Javastraat en Mauritskade. De voorspelling kwam helaas uit.

Dat zit zo. Vóór de invoering waren deze wegen al vol. Moet een automobilist meer dan een keer wachten voor een verkeerslicht, dan wordt de maximum capaciteit van die weg/kruising overschreden. Is die capaciteit bijvoorbeeld 2000 auto’s per uur, dan vormt zich bij aanbod van 2100 per uur een file van 100 auto’s of 400 meter! Het VCP veroorzaakte die lange files. Ondanks veel verzet van de burgerij en van veel raadsleden werd het VCP doorgedrukt.

Dat resulteerde wel in een sterke en noodzakelijke verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad. Echter, honderden auto’s per uur uit de binnenstad zochten hun weg elders. De bovengenoemde wegen kregen er elk een flink aantal auto’s per uur bij, met honderden meters file als gevolg! Bewoners van onze wijken en doorgaande forens-automobilisten ervaren dat iedere werkdag.

Een maat voor slechte bereikbaarheid is het aantal keren, dat een automobilist aanschuift/stopt voor een verkeerslicht. Tussen Parkstraat of tussen politiebureau en Utrechtsebaan moet voor ieder  verkeerslicht vele malen worden gestopt. De bereikbaarheid is dus slecht en resulteert automatisch in slechte leefbaarheid door het stagnerende verkeer.

 

Gemeente had het over: “Veel minder“( auto’s op Veerkaden) en “Een beetje meer” (op de wegen daarbuiten). “Een beetje meer” resulteerde in sterke filevorming in de hele centrale zone (de zone tussen Scheveningen en Neherkade met daarbinnen binnenstad en centrum).

Het commentaar van gemeente over het VCP is steeds“een betere situatie in de binnenstad”, maar ontkend wordt het gevolg voor de hele centrale zone “buiten de binnenstad”, inclusief onze wijken.

 

Het stagnerende verkeer heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid. De volgepakte wegen veroorzaken stress bij bewoners en automobilisten en bovendien luchtverontreiniging. Het fijnstof dringt door tot diep in de longen en komt in de bloedbaan. Fijnstof veroorzaakt bloedpropjes, infarcten en kanker. In België praten wetenschappers over een verlies van vijf levensjaren ten gevolge van fijnstof. In Nederland wordt geschat dat het leven tussen twaalf maanden en drie jaar wordt bekort.

 

Waarom de noodklok? Wel het VCP is afgerond, maar gemeente propt er een grote hoeveelheid verkeer op de Centrumring bij. Die zoekt straks zijn weg, zoals met het VCP, op Raamweg en in de centrale zone op de wegen evenwijdig aan de kust.

Wat is het geval? Gemeente heeft het plan enkele duizenden auto’s per uur (1750+1500) aan de Centrumring toe te voegen. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor de hele centrale zone, dus ook  voor Archipelbuurt & Willemspark en Benoordenhout. Wij voorzien het volledig vastlopen van het verkeer. Door sluipverkeer zullen ook de wijken verstoppen. Daarmee wordt de luchtverontreiniging in de centrale zone slechter met meer fijnstof en NOx, ook in onze wijken.

 

Het project Rotterdamsebaan is een nieuwe verbinding tussen A4/A13 (knooppunt Ypenburg) en Centrumring. Het kost meer dan 800 miljoen (eind 2009 begroot op 530 miljoen!). De oorspronkelijk door de raad goedgekeurde doelstellingen kunnen onmogelijk worden gerealiseerd. Zelfs de recent afgezwakte doelstellingen van 2012 kunnen niet worden gehaald en daarvoor zijn sterke argumenten aangevoerd. Zie hiervoor de zienswijzen en inspraken op de website.

De coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 gaf en geeft geen inhoudelijke reactie op deze  argumenten en gaat door met de plannen. PvdA en D66 zijn tegen de Rotterdamsebaan, stemmen echter voor en verontschuldigen zich met: “We zitten nu eenmaal in de coalitie”, “Dit is de politieke werkelijkheid”. Ook CDA en VVD blijven de plannen van het college steunen.

Het luiden van de noodklok is om politici bewoners/kiezers bewust te maken van de desastreuse  gevolgen van de Rotterdamsebaan.

In maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De partijen zijn al bezig met  verkiezingsprogramma’s en vaststelling van standpunten over het verkeersbeleid. Vrolijk werden de bewoners van Archipelbuurt en Benoordenhout allerminst van het VCP, noch van het huidige beleid. Daarbij speelt de voorgenomen aanleg van de Rotterdamsebaan een belangrijke rol.

Een hernieuwde bestudering van nut en noodzaak, van  kosten en van zienswijzen van de Rotterdamsebaan zouden partijen van inzicht moeten doen veranderen.

Voor onze wijken is evenzeer de in 2001 toegezegde verlegging van de Centrumring van belang. Het is onaanvaardbaar dat Raamweg, van Bylantlaan, Laan Copes, Javastraat en Mauritskade urenlang vol staan met voertuigen.

Hoe in onze wijken gestemd zal worden, hangt ook af van de verkeersplannen van de partijen. We bieden de opstellers van de verkiezingsprogramma’s aan samen in de spitsen een wandeling te maken op de Mauritskade, Raamweg, Javastraat, Laan Copes en Carel van Bylantlaan en nemen graag de tijd voor een inhoudelijke discussie over de verkeersproblemen van onze wijken.

Ten gevolge van het huidig gemeentebeleid ziet het er beroerd uit voor bereikbaarheid, leefbaarheid en luchtverontreiniging, voor onze wijken en alle wijken in de centrale zone. Gemeente pleegt een aanslag op onze gezondheid. “Auto’s maken geen files, slecht beleid wel”.  daarom luiden wij de noodklok.

 

Overleg tussen politieke partijen en bewoners is noodzakelijk!

 

Willem Hoekstra, Wijkvereniging Benoordenhout

Guus Nieuwenhuys, Verkeerscommissie Archipelbuurt & Willemspark