Verkeersmaatregelen Centrum Noord

De luchtkwaliteit en verkeersdrukte in het noordelijke deel van het Centrum zijn al jaren een groot probleem. Dit komt omdat er veel doorgaand autoverkeer door het gebied rijdt. Archipel/Willemspark heeft hier veel last van. Onze Bewonersorganisatie heeft dan ook actief meegedaan aan een onderzoek naar maatregelen om de leefbaarheid in Centrum Noord te verbeteren en de doorstroom van het (doorgaand) autoverkeer te verminderen.

De nu voorgestelde maatregelen en toelichting vindt u bijgaand. De Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark hoort graag uw reactie hierop. Hierna koppelen wij terug aan de gemeente die hierover een advies uitbrengt aan de Gemeenteraad.

Uw reactie kunt u sturen aan: secretariaat@archipelwillemspark.nl