Demonstratie Internationaal Park

De demonstratie voor het behoud van de groenvoorzieningen in de omgeving van onze wijken heeft veel aandacht gekregen. Dat gebeurde op vrijdag 8 januari in een rechtstreekse uitzending vanaf het mobiele radiostation van NPO radio (zie bovenstaande foto van Hans Groenendijk). Bij ‘Vroege Vogels’ werd op 10 januari aandacht besteed aan de voornemens om een Internationaal Park te maken in Den Haag.

Ook RTV-West gaf acte de présence. NRC maakte op maandag gewag van een hoog gehalte van ‘well to do’ people bij de zondagse demonstranten.jan 2016 048
Uit eigen waarneming kan ik melden dat er veel mensen aanwezig waren die niet direct bij deze categorie behoren.
jan 2016 055Op zondag gaf vanaf een geïmproviseerd podium in de Scheveningse Bosjes Sjaak Bral op zijn eigen wijze zijn mening hoe er in den Haag wordt omgesprongen met dit soort bijzondere gebieden. Na de AVN-inleiding zong Bert Huisman een protestsong tegen de uitwerking van de gemeentelijke ideeën. Daarna werd de microfoon overgenomen door een lid van de AVN
(Alg.Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken) over de biodiversiteit van de Scheveningse Bosjes en de natuurwaarden van dit duingebied. De AVN beveelt aan om de bestaande natuurwaarde te inventariseren en te onderzoeken hoe die behouden en versterkt kan worden. En om vervolgens met bewoners en belangenorganisaties passende ideeën te ontwikkelen. Goed noemt de AVN het voorstel om onderdoorgangen te maken onder jan 2016 062de Teldersweg, niet alleen voor het langzaam verkeer, maar ook als ecopassage. Ook de bouw van een lage wal langs de Teldersweg tegen geluid van verkeer en ter geleiding van dieren naar de veilige passage vindt men een goed idee. Het opstellen van een gedegen beheerplan wordt door de
AVN positief beoordeeld. Het gebied betreft het vroegere jachtgebied van de Graven van Holland en heeft daarom ook historische waarde. Op de zandvlakte was met rood-witte linten aangegeven hoeveel ruimte de geplande voorzieningen in het bos zouden innemen en de wethouder nam daar met belangstelling kennis van.

Na de demonstratie werd een wandeling door het bos gemaakt en even gestopt voor een kopje koffie bij De Prinsevink. Bij de Waterpartij hield Wieteke van Dort een praatje en zong troubadour Martijn Breeman een protestsong. Op de terugweg naar de Scheveningse Bosjes was de politie behulpzaam om het verkeer in goede banen te leiden bij het oversteken van de Teldersweg. De demonstratie is gemoedelijk en ordelijk verlopen en nu zijn alle ogen gericht op het vervolg. jan 2016 066 jan 2016 065

Op de Nieuwjaarsreceptie in ’t Klokhuis beloofde wethouder Revis de bezwaren die tot 17 januari binnenkomen serieus te zullen nemen. Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark zal het proces op de voet blijven volgen. De foto van de bus is van Hans Groenendijk en de overige foto’s zijn van Else Ponsen.
CJP 14 januari 2016
Marleen van Staalduinen maakte filmpjes van de demonstratie. Ze staan op www.stadsdeeljournaalscheveningen.nl 
20 januari 2016, FH