Bijeenkomst Wijkuitvoeringsplan 2018

Op 5 oktober 2018 hebben wijkbewoners samen met de gemeente gepraat over wat belangrijk is in de buurt, en wat bij voorkeur komend jaar moet worden aangepakt. De inbreng van die avond wordt gebruikt bij het opstellen van het zogeheten Wijkuitvoeringsplan 2018. Tijdens de bijeenkomst zijn een drietal onderwerpen aan de orde geweest: duurzaamheid, leefbaarheid en verkeer.

Hieronder kunt u een drietal verslagen downloaden. Voor elk van de onderwerpen is een apart verslag gemaakt.

Archipelbuurt/Willemspark-Duurzaamheid

Archipelbuurt/Willemspark-Leefbaarheid

Archipelbuurt/Willemspark-Verkeer