Verslagen Stadsdeelplan overleg op 25 juni 2015

De gemeente organiseerde op 25 juni j.l. een Haagse Kracht bijeenkomst voor het stadsdeel Archipel en Willemspark. Deelnemers (bewoners en ondernemers) konden voorstellen aanleveren en initiatieven bespreken voor het nieuw op te stelen Gebiedsprogramma 2016-2019. Gespreksthema’s zijn hieronder vermeld. Bij dat thema is ook de link gevoegd waarbij u dit verslag kunt vinden

1. Wonen, duurzaam en groen klik hier

2. Verkeer (bereikbaarheid/mobiliteit) klik hier

3. Sociale samenhang/participatie klik hier

CJP 20 juli 2015