Vlaggen Couperusduin halfstok

Sjoerd Schamhart (1919 – 2007)

Op 7 augustus 2007 overleed architect Sjoerd Schamhart. Op de dag van zijn begrafenis hingen te zijner nagedachtenis beide vlaggen op het terrein van Couperusduin halfstok. Hij was immers – samen met Hans van Beek – de ontwerper van dit prachtige, uitzonderlijke wooncomplex aan de Burgemeester Patijnlaan.
Het ontwerp van dit complex, bestaande uit huurappartementen, vertoonde een zodanige diversiteit dat de toenmalige Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hans Gruijters, het ontwerp bestempelde met “experimenteel” met als gevolg dat extra financiële steun door het Rijk werd verleend.

De makelaar, in 1975 belast met de verhuur van de appartementen in het eerste gedeelte, verwachtte dat de woningen onverhuurbaar zouden zijn, omdat ze allemaal anders waren. Maar de makelaar had het mis. De huurappartementen bleken meer dan aantrekkelijk! Degenen die uiteindelijk in Couperusduin voor een appartement in aanmerking kwamen, konden hun geluk niet op. Een aantal van hen woont nog steeds in het door hem/haar uitverkoren appartement, hetzij ook nu nog als huurder, hetzij inmiddels als eigenaar. Wie naar het gebouw kijkt, ziet onmiddellijk dat het een bijzonder ontwerp betreft.

Nel Kars, voorzitter van de Huurdersvereniging, heeft het treffend beschreven in een boekje ter gelegenheid van ’25 jaar Couperusduin’:
‘Zo ongewoon van bouw, indeling, aanzien. Zo kasteelachtig mooi en parkachtig romantisch. …. Couperusduin is vooral de vreugde van het goede wonen.’ Dat hebben ook vele latere bewoners ervaren.
De Archipelbuurt mag zich gelukkig prijzen een complex met een zodanige uitstraling tot haar wijk te mogen rekenen. Sjoerd Schamhart is hiervoor grote dank verschuldigd.

Monica Philippi (een van de eerste bewoners in 1975)