Participerende observatie: Voedselbankactie 2018

Al voor het zevende jaar op rij is Anne Tieleman er weer in geslaagd om de actie tot een succes te maken. Maar liefst 55 volle kratten kon de voedselbank dit jaar komen ophalen. Al weken tevoren is zij, samen met mede-vrijwilligster Marieke Alberts, actief met o.a. flyeren en winkeliers benaderen. Chapeau!

Zelfs de onverwachte actie bij Albert Heijn op de zaterdag ervoor van “collega’s” uit Scheveningen heeft niet geleid tot een daling van het aantal gevulde kratten. De buurtbewoners wisten het Klokhuis en het Schakelpunt voor deze actie gelukkig nog steeds te vinden.

Op dinsdag heb ik zelf een aantal uren in ‘t Klokhuis doorgebracht om de artikelen in ontvangst te nemen. Het eerste wat me opviel was een doos met daarop de tekst “houdbaarheid verlopen” . Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en heb even gekeken wat er zoal in deze doos te vinden was. Blikken groente uit 2015 en 2016 en nog meerdere artikelen. Enfin, een doos vol. Ik vond er ook een flesje marinade met een troebel en onbestendig kleurtje en toen ik de houdbaarheid vond zag ik, tot mijn stomme verbazing, december 2000! .Dus 18 jaar over de datum. Nou weten we zo langzamerhand wel dat “houdbaarheidsdatum” een rekbaar begrip is en vele artikelen langer te gebruiken zijn maar 18 jaar is toch net iets te veel.

Hoewel ik ervan uitga dat deze artikelen niet “bewust” worden afgegeven wil ik hierbij toch nogmaals benadrukken om, voordat u de artikelen volgend jaar inlevert, de datum te controleren. Uiteraard controleren wij hierop en dat zal de voedselbank ongetwijfeld ook nog doen maar kijkt u even goed naar de datum voordat u een artikel inlevert.

Ik wil in ieder geval positief afsluiten. U heeft weer genereus gegeven voor de zwakkeren in onze samenleving waarvoor dank.

Josephine de Vijlder