Voorlichtingsmiddag van de Voedselbank

Tijdens deze middag, op 17 oktober, is een vrijwilliger van de Voedselbank komen vertellen over de werkwijze en de achtergronden en dat was een goed informatief verhaal.

De Voedselbank is een officiële vereniging en werkt uitsluitend met vrijwilligers, niemand heeft daar een betaalde baan. Ze zamelen voedsel in voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan een inkomens toets.

Voor alleenstaanden mag je na aftrek van de vaste lasten niet meer dan 170 euro over hebben om van te leven. Voor gezinnen die uit meer personen komt er 70 euro per persoon bij voor de toets; dus voor 4 personen mag het besteedbaar inkomen niet meer zijn dan 390 euro. Als privépersoon kun je je niet zomaar bij de Voedselbank aanmelden, dit moet altijd gebeuren via een hulpverlenende instantie.

De cliënten zijn meestal mensen in de schuldsanering of personen met een scheidingsverleden. En de meeste personen blijven er hooguit minder dan een jaar klant van de Voedselbank en een enkeling soms wat langer.

De Voedselbank beschikt over een aantal distributie centra waar vrijwilligers vaak na hun werk de pakketten klaar maken. Hierbij worden de pakketten gevuld met groeten, fruit en vlees en koffie thee etc. De kwaliteit van het gebodene wordt regelmatig gecontroleerd. Het grootste deel van de producten wordt geleverd door bedrijven die met regelmaat eigen producten doneren.

In Den Haag ontvangen 2100 mensen een pakket waarin dan 20 producten zitten en de pakketten zijn niet altijd hetzelfde van samenstelling, niet altijd bijvoorbeeld boontjes maar ook afgewisseld andere groenten. Al deze producten worden door de Voedselbank zelf opgehaald en gedistribueerd met eigen vrachtauto’s. Dat kost natuurlijk geld en daarvoor zorgen giften en legaten voor die de voedselbank ook ontvangt, gelukkig maar want anders zou het niet kunnen.

De mensen die hun voedselpakket komen halen willen ook graag hun privacy, de meesten schamen zich ervoor dat ze van de voedselbank gebruik moeten maken. Graag had ik er een fotootje bijgevoegd waarin het pakken van pakketten is weergegeven, maar op de website kunt u dat ook vinden.

Voor meer informatie kunt lezen op de website. Al met al is het zeer de moeite waard om dit initiatief in onze wijk te steunen.

CJP