Wat gebeurt er nu met Bronovo ? (2)

De bewonersorganisatie Archipel-Willemspark heeft meerdere werkgroepen en één daarvan is de werkgroep Zorg en Welzijn. Deze werkgroep heeft onlangs een dossier Bronovo aangelegd op onze website. We werden immers aangesproken door tal van wijkbewoners die een hiaat constateerden aan tijdige en overzichtelijke informatie over ziekenhuis Bronovo. Via deze website, de digitale informatievoorziening en de papieren wijkkrant informeren we iedere belangstellende, zo veel mogelijk tijdig en onafhankelijk.

nu

HMC Bronovo is momenteel open als weekziekenhuis, doordeweeks open en in het weekend gesloten. Je kunt in HMC Bronovo terecht voor ‘planbare zorg’: zorg waar geen spoed bij is. Wegens de corona is momenteel veel planbare zorg uitgesteld.

plannen

Medio oktober 2020 publiceerde HMC Haaglanden een strategieplan 2020-2024. Daarin legt het HMC uit wat ze van plan is en dat Bronovo tot in 2024 als ‘weekziekenhuis’ nog open is. De plannen om van Bronovo een ‘corona-hospitaal’ te maken zijn dit najaar ook weer van tafel geveegd.

HMC Haaglanden praat momenteel met vertegenwoordigers uit de wijken Benoordenhout en Scheveningen van zorgpartijen en vertegenwoordigers van inwoners en zorgverzekeraars. Over ‘het nieuwe zorgconcept Bronovo’.

Hoe gaat HMC te werk

HMC heeft een bijeenkomst gehad met het team zorgprofessionals en een bijeenkomst met de bewoners. Daarbij is gesproken over de verzamelde en gedeelde uitgangspunten en informatie over de populatie, demografische ontwikkeling en zorgvraag. In een gezamenlijke bijeenkomst wil men begin 2021 komen tot een gedeeld zorgconcept dat verder kan worden uitgewerkt.

Het kernteam van zorgprofessionals bestaat uit huisartsen, paramedici, verpleging en verzorging thuis en de gemeente. Aan enkele grote groepen, zoals wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen en kerken is gevraagd om een vertegenwoordiger die ideeën heeft over de ontwikkeling van de zorg en als gebruiker mee wil denken over het zorgconcept. Alleen uit de wijken Benoordenhout en Scheveningen. Onze bewonersorganisatie volgt de ontwikkelingen nu op de voet.

Gemeenteraad

Het strategiedocument zou in januari 2021 worden besproken in de raadscommissie. Op het moment van schrijven is de datum van bespreking nog niet bekend (en is januari al bijna voorbij). De agenda en vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen staan onder het vergaderschema raad en college. De vergaderingen zijn live te volgen op www.denhaag.nl/uitzendingenraad. Raadsvergaderingen zijn ook op Den Haag TV te zien.

Volgende wijkkrant gaan we aan de hand van actualiteit nader in op achtergronden. Ik verwijs u voor digitale informatie naar het dossier Bronovo op de website van de bewonersorganisatie, volg: Wat gebeurt er nu met Bronovo ? (1) – Archipel en Willemspark (archipelwillemspark.nl). En als u behoefte heeft aan papieren informatie, doe dan een verzoekje (met uw toelichting) aan de voorzitter werkgroep Zorg en Welzijn, in de brievenbus van het Klokhuis, Celebesstraat 4, alhier.