Wat gebeurt er nu met Bronovo ? (3)

Vanaf eind januari

Sinds eind januari ’21 zijn in HMC Bronovo weer 2 van de 6 operatiekamers (OK) open. Bij de inzet van de twee OK’s op Bronovo wordt een eerlijke verdeling gemaakt per specialisme en bepaald welke operaties het meest urgent zijn.

Op het hoogtepunt van de tweede coronagolf in oktober werden de operatiekamers van Bronovo gesloten voor niet-acute operaties. Alle gespecialiseerde verpleegkundigen waren nodig op de HMC-locaties Westeinde en Antoniushove voor de intensieve zorg aan Covid- en
andere patiënten.

Door de heropening kunnen operaties voor orthopedie weer plaatsvinden. Ook operaties voor heelkunde, kaakchirurgie, KNO en gynaecologie, worden weer gepland. De patiënten voor wie dit direct van belang is, zijn gebeld.

Bronovo is open als weekziekenhuis, doordeweeks open en in het weekend gesloten. Je kunt in HMC Bronovo terecht voor ‘planbare zorg’: zorg waar geen spoed bij is. Ook kun je er voor een korte behandeling van een paar dagen worden opgenomen. Dus de verpleegafdelingen zijn sinds eind januari ook weer in functie.

Komende maanden

  • In december 2020 zijn gesprekken gestart met een door het HMC samengestelde groep van medische professionals en een groep vertegenwoordigers uit de wijken Benoordenhout en Scheveningen over ‘het nieuwe zorgconcept voor Bronovo’.
  • In januari 2021 wordt in de Gemeenteraad het strategieplan van het bestuur HMC besproken. Dat is via televisie en via internet te volgen. Info over datum en tijdstip volgt via de digitale wijkkrant.
  • Later zal de Gemeenteraad naar verwachting hierover met de wethouder spreken.

Toelichting

We streven er naar om u via de digitale wijkkrant regelmatig, tijdig en correct hierover vooraf te informeren. Via de papieren wijkkrant zullen we nader op achtergronden ingaan. Die achtergrondinformatie zal ook te vinden zijn via de website van de Bewonersorganisatie.

Desgewenst kunnen we zien of die informatie ook op papier ter inzage kan worden gelegd.

We gaan er vanuit dat onze wijkbewoners zelf weten welke stappen ze vervolgens moeten zetten. Mocht u willen reageren doet u dat dan via secretariaat@archipelwillemspark.nl

Tjebbe Ypma

Vz Werkgroep Zorg en Welzijn,
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark