Wat is de MIRT Haaglanden?

( MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ) zie

Een bereikbare toekomst begint vandaag

In de MIRT Verkenning Haaglanden werken rijk en regio samen aan een lijst van grote projecten voor bereikbaarheid en leefbaarheid ook op lange termijn. De MIRT Verkenning Haaglanden bekijkt de thema’s infrastructuur en ruimtelijke ordening integraal. Deskundigen, belangenbehartigers, ondernemers en bewoners dragen bij.

De Minister van Infrastructuur en Milieu gaat een rijksstructuurvisie opstellen in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden. Het gaat om de vraagstukken A4 Passage en de ‘Poorten en Inprikkers’. Een Plan-MER vormt de ondersteuning van een voorkeursbeslissing voor één alternatief, eind 2011.

Bewonersorganisatie Archipelbuurt & Willemspark;
Wijkvereniging Benoordenhout;
Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen;
Wijkvereniging voor Bohemen, Waldeck en Kijkduin

hebben op 28 februari 2011 hun ‘Zienswijze op de MIRT Haaglanden’ ingediend bij Haaglanden.

Deze zienswijze bestaat uit twee delen, namelijk een deel dat verder reikt dan Den Haag en een deel dat bestaat uit de eerder ingediende zienswijze op de Haagse Nota Mobiliteit.

A. Een alternatief voor de ontsluiting van de centrale zone met het huidige plan voor de Rotterdamsebaan.
B. Een elegante oplossing voor een parallelle weg voor de A4.

Op 23 december 2010 werd ingediend

Zienswijze Haagse Nota Mobiliteit en Plan MER HNM
– met een begeleidende brief aan de gemeenteraad d.d. 24 december 2010
Zienswijze HNM en Plan MER HNM (inspraak A&W)