Werkgroep Scheveningse Bosjes – ontstaansgeschiedenis

Werkgroep Scheveningse Bosjes is ontstaan uit Actie Comité Scheveningse Bos Schoon, dat opgericht is in 1995 om het legaliseren van een homo ontmoetingsplaats in het Scheveningse Bos te voorkomen. Zonder de buurt erbij te betrekken had de toenmalige wethouder E.J. van der Putten bedacht de homo ontmoetingsplaats, jaren gedoogd in het Scheveningse Bos, een meer officieel karakter te geven. Nadat het actiecomité binnen 2 dagen meer dan 1000 handtekeningen had opgehaald uit de buurt, bleek dat er veel tegenstand was wat betreft het plan van de wethouder. Ook burgemeester Havermans was niet voor het plan, er werden allerlei beperkende maatregelen getroffen, die volgens het comite niet voldoende waren. De homo ontmoetingsplaats werd niet gelegaliseerd.

Zowel plaatselijk als landelijk kregen de acties veel media aandacht. Toen bedachten we dat het zinniger was om een plek aan te wijzen waar minder mensen last zouden hebben van het gedrag van de naar sex zoekende mannen. De 72 trapjes achter Madurodam. Overigens is het actiecomité altijd van mening geweest dat het vreemd is om een plek aan te wijzen waar je dingen mag doen die verboden zijn (Artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht). We hebben geprocedeerd tot en met de Raad van State in een poging de gemeente te dwingen de homo ontmoetingsplaats uit het Scheveningse Bos te verplaatsen en daarin gelijk gekregen. Maar de gemeente is niet van plan om serieus op te treden.

De Scheveningse Bosjes vielen vroeger onder de verantwoordelijkheid van Politiebureau Nieuwe Parklaan in Scheveningen, het gevolg was dat er eigenlijk nooit behoorlijk gepatrouilleerd werd in het bos. Door toedoen van het actiecomité vallen de Scheveningse Bosjes nu onder bureau Karnebeek. Er is een speciale schoonmaakploeg die de condooms en tissues opruimt en er is 1200 uur extra voor politiecontrole.

Burgermeester Deetman is, nadat hij op een mooie zomerdag een wandeling maakte in het Scheveningse Bos, behoorlijk geschrokken van de wantoestanden in het Bos en besloot om aanvankelijk 4 maal per jaar met het actiecomité rond de tafel te gaan zitten om te luisteren naar de wensen en klachten van de wijk. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van de skatebaan, een grote opknapbeurt van de speeltuin, een trimbaan, extra politiecontrole, de speciale schoonmaakploeg, snoeibeurten op de plekken die door het comité aangewezen worden, een speciale contactambtenaar …..
Eigenlijk lijkt het wel een soort succesverhaal, maar er is niemand die de dagelijkse gang van zaken controleert. Contact houden met de gemeentelijke diensten, dat doet werkgroep Scheveningse Bosjes.

Overigens blijft het doel om de overlast van de homo ontmoetingsplaats tot een minimum te beperken, zolang deze niet verplaatst wordt.

Bert Huisman, januari 2008