Voedselbanken voor Bijen opent deuren in Archipelbuurt

The Pollinators roepen heel Nederland op om te gaan bij-voeren.

Bestuivende soorten zoals bijen en vlinders hebben niet genoeg te eten en daarom openen The Pollinators dit jaar voor de vijfde maal de Voedselbanken voor Bijen. Iedereen kan daar gratis bloemzaad ophalen. Op 22 april – Nationale Zaaidag – zaait heel Nederland in tuinen, op balkons en in de openbare ruimte. De meer dan 15 verschillende soorten bloemen die daaruit voortkomen zijn een welkome versnapering voor hongerige bijen. 

1500 particulieren hebben zich omgeschoold tot Voedselbank voor Bijen. Zij worden bevoorraad met zakjes bijvriendelijk bloemzaad. Vanaf 1 april kun je bij een Voedselbank voor Bijen terecht voor je eigen voorraadje krachtvoer voor bijen. Via de website voerdebijbij.nl vind je de dichtstbijzijnde Voedselbank voor Bijen. Zo ook bij ons in Archipelbuurt. Daar kun je gelijk contact opnemen om langs te gaan. Haal daar je zaad en help met bij-voeren op 22 april Nationale Zaaidag.

De campagne wordt mogelijk gemaakt door organisaties die zich hebben aangesloten bij de Nationale Zaaicoalitie, waaronder Natuurhuisje.nl, de Bijenkorf, Pukka Thee en KiesZon. 

Dankzij hen en vele andere bedrijven kunnen The Pollinators gratis bloemzaad verstrekken en kan iedereen meezaaien voor bijen.

Over The Pollinators

The Pollinators zetten zich al jaren in voor meer voedsel voor bestuivers en meer biodiversiteit. Bestuivende insecten zijn cruciaal voor gezonde ecosystemen en daarom willen we zo veel mogelijk mensen betrekken bij het beschermen van deze kleine maar belangrijke wezens.

Bestuivende soorten hebben het erg moeilijk. En dat terwijl ze onmisbaar zijn in onze voedselketen: meer dan 70% van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en aanverwante insecten. Hoog tijd om ze een handje te helpen dus. En dat kan! Door te zorgen voor een constant aanbod van voedsel zijn ze beter in staat te overleven. Het zaaien van bloemen helpt de bijen dus direct. 

www.voerdebijbij.nl