Gezicht achter de voordeur: werkgroep Openbare Ruimte

U heeft de namen van de diverse werkgroepen ongetwijfeld wel een keer zien staan in de Wijk-Wijs-Wijzer van de Wijkkrant of onder het kopje “Werkgroepen” op de website. Wat echter niet vermeld staat zijn de namen van de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om, in samenwerking met de Gemeente,  de leefbaarheid binnen de wijk te behouden of te optimaliseren.

Graag laten we u, in een aantal artikelen, nader kennis maken met de diverse werkgroepen, te beginnen met de werkgroep Openbare Ruimte. Ik sprak met Derk Hazekamp over de diverse projecten die momenteel aan de orde zijn waarvan het “Internationale Park” toch wel een (erg) “heet hangijzer” is.

In de meest brede zin houdt de werkgroep zich bezig met alles wat er op straat gebeurt. De groenvoorziening, bomen, scheef zittende tegels, lantaarnpalen, een fietsenproject om de overlast van “wild” geparkeerde fietsen te beteugelen etc. Zo zijn ze nu bezig met de zg. “ORAC’s”, ondergrondse restafvalcontainers die waarschijnlijk eind 2016 in de Archipel geplaatst zullen worden. De Gemeente maakt een inventarisatie van de locaties en vervolgens een plan dat huis aan huis verspreid zal worden. De werkgroep heeft in deze een rol door, waar nodig, de bewoners te helpen bij reacties op dat plan en vanuit de wijk de uitvoering in de gaten te houden.

Daarnaast staan de herinrichting van de (brede) Bankastraat (volgend jaar) en de uitbreidingsplannen van Madurodam op de kaart. De bezoekersaantallen lopen er terug dus is men naarstig op zoek naar nieuwe attracties die, als er niet goed wordt opgelet, wederom een aantasting van het openbare groen zal opleveren.

Maar, zoals gezegd, zijn alle ogen nu vooral gericht op het “verguisde” plan van wethouder Boudewijn Revis: het “Internationaale Park”, een samenvoeging van de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij. In het coalitie-akkoord staat vermeld dat de gemeente alle groengebieden in Den Haag zal aanpakken. Het “waarom” voor de rigoureuze actie bij deze groengebieden is echter bij niemand duidelijk. Het speerpunt van de gemeente Den Haag is:  Internationale Stad van Recht en Vrede. Zijn we zo “internationaal” dat we ook een groot internationaal stadspark willen zoals het Central Park in New York? Ook de in de wijk wonende expats zien daar helemaal niets in. De ingeschakelde landschapsarchitect zag kennelijk zijn kans schoon om al zijn fantasieën erop los te laten. Het maar liefst 174 pagina’s tellende concept ambitieplan, onderdeel van het concept raadsvoorstel dat uiteindelijk door de gemeente moet worden goedgekeurd,  bevat forse ingrepen. Een 5 km lange en 6 tot 23 meter brede, deels betonnen, baan om te fietsen, te skeeleren en, indien nog mogelijk, te wandelen. Je kunt je voorstellen hoeveel bomen dit gaat kosten en hoe ongezellig het zal zijn om hier straks je hondje uit te laten. Een tunnel onder de Teldersweg. Dit kost niet alleen veel geld maar vraagt vervolgens ook veel onderhoud en dus extra kosten. Waarom geen, goed realiseerbaar, Ecoduct over de weg? Het toevoegen van extra horeca met een theepaviljoen en een biertent geeft niet alleen lawaaioverlast maar vraagt ook om extra parkeergelegenheid wat weer ten koste gaat van de natuur. Het water uit de Waterpartij wil men doortrekken naar de Scheveningse Bosjes om daar een vijver te creëren waar kinderen kunnen spelen en in de winter kunnen schaatsen. Een leuk idee maar het lastige is dat de waterpartij aanzienlijk lager ligt dan de Scheveningse Bosjes en daar water nu eenmaal niet omhoog stroomt zal het dus opgepompt moeten worden, hetgeen weer extra kosten met zich meebrengt. Is dit serieus te noemen of slechts een proefballonnetje?

Het voorstel van de werkgroep aan de gemeente is dan ook om, in goed overleg met de wijkorganisaties en andere belanghebbenden, een  meerjaren  “beheerplan” te maken voor onderhoud van paden, groen en bomen, gecombineerd met onderzoek naar de haalbaarheid van een Ecoduct.

Wilt u contact opnemen met de werkgroep Openbare Ruimte?
openbareruimte@archipelwillemspark.nl

Leden: Derk Hazekamp, Bert Bos, Erika Verhulst en Marie-Louise de Ridder
24 februari 2016, Josephine de Vijlder
NB. Eerder gepubliceerd in de Wijkkrant. De wethouder lijkt trouwens inmiddels bakzeil te hebben gehaald.