Grondwater in onze wijk (2) / enquête

Onlangs berichtten wij over de ontwikkeling van grondwater in onze wijk. Deze keer gaan we in op problemen die door bewoners zijn gemeld. Bijvoorbeeld lekkages in kelders, water in kruipruimten, natte tuinen, verzakkingen en optrekkend vocht. Bedenk dat klimaatverandering hier een rol speelt en zichtbaar is in de trends. Wellicht een beetje merkwaardig na een droge zomer, maar gemiddeld genomen neemt de hoeveelheid jaarlijkse neerslag al een paar decennia lang toe. Ook de grondwaterstanden zijn in sommige delen van de stad sinds 1990 (het begin van de meeste metingen) licht aan het stijgen. Een stijging die volgens de modellen door zal zetten.

De Gemeente Den Haag is samen met het Hoogheemraadschap van Delfland verantwoordelijk voor het oppervlakte- en grondwaterbeheer in de openbare ruimte. Het streven is een grondwaterstand niet hoger dan 70 cm onder het maaiveld. Deze verantwoordelijkheid is juridisch gezien een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting en houdt bovendien op bij de perceelgrens van de individuele eigenaar. Eigenaren van percelen en onroerend goed zijn zelf verantwoordelijk voor grondwater- en vochtproblemen in kelders/kruipruimtes/souterrains. Niettemin blijkt na contact met de Dienst Stadsbeheer (DSB) dat de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid en kennis van de verschillende buurten maatregelen treft en projecten start. De gemeente volgt de peilen van het grondwater en is bronhouder van 966 putten. Archipel & Willemspark kent 7 peilputten waarvan 2 automatisch en 5 regelmatig handmatig worden gepeild. Om een beter beeld te krijgen voor onze buurt, organiseerde de Werkgroep Wateroverlast i.o. samen met DSB een wijkwandeling met enkele bezoeken aan kelders van verschillende bewoners (zie foto’s). De gemeente erkent dat problemen met water/grondwater veelal vervelend en ingewikkeld zijn. Afdoende en definitieve oplossingen kunnen bovendien prijzig zijn. Voor sommigen is dat laatste soms reden om maar niets te doen of af te wachten. Dat is meestal niet verstandig en vaak is het met relatief kleine ingrepen mogelijk om overlast en schade te beperken of om beter met een beetje (extra) grondwater te kunnen leven. Ieder probleem vraagt om een goede analyse en de juiste stappen voor een oplossing. De gemeente geeft hieronder wat suggesties om grondwaterproblemen op eigen perceel aan te pakken:

 • Check waterafvoeren op lekkages of lozing nabij kruipruimten of kelder;
 • Zorg voor goede ventilatie kruipruimte/kelder;
 • Verondiep kruimruimte met zand of schelpen of een laan polystyreenbollen;
 • Behandel houten vloeren tegen vocht en schimmel, eventueel in combinatie met isolatiemaatregelen;
 • Kleine maatregelen voor lekken in kelder: cerbar poeder of waterglas;
 • Accepteren water in de kelder: ventilatie verbeteren, vloer verhogen, spullen op blokken of dompelpomp;
 • De kelder opgeven: verondiepen of min of meer omvormen tot kruipruimte;
  Voorkom optrekkend vocht door goede ventilatie en eventueel injectietechnieken (uit te voeren door een specialistisch bedrijf);
 • Goed waterdicht maken met een bak in bak ofwel een ‘omgekeerd zwembad’ (uit te voeren door specialistisch bedrijf);
 • Bedenk dat een kelder een bedreigd punt is, dus geen open verbindingen met riool!
 • Worden voornoemde ruimtes gebruikt als woon- of werkruimte (een ‘verblijfsgebied’ volgens het Bouwbesluit 2012) dan dienen deze ruimtes o.a. voldoende daglicht te vangen alsook goed geïsoleerd te worden.

Voor meer tips en aanbevelingen kunt u terecht op de website www.hulpbijgrondwaterdenhaag.nl. Op onze eigen website treft u bovendien hier de enquête(docx) aan die wij als Wijkbestuur en Werkgroep Wateroverlast hebben opgesteld om de problematiek beter te analyseren, ervaringen uit te wisselen en aanbevelingen te doen.

Werkgroep Wateroverlast (i.o.)
Ir. N. (Niels) van den Berg, Ir C.J. (Kees) Vriesman, mr. A.J.Th.(Guus) van Erp