Nieuwe voorzitter van de werkgroep ruimtelijke ordening

Mijn naam is Willem Vader. Ik woon met mijn vrouw Hanna in de Archipelbuurt sinds het voorjaar van 2005. Ik heb een loopbaan achter de rug als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Na mijn leeftijdsontslag heb ik steeds onbezoldigd werk gedaan. Zo ben ik lid geweest van het Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis (1999-2011); ben ik voorzitter geweest van het Haags Monumentenplatform (2006-2016) en o.a. bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging ‘Die Haghe’ (2000-2006). Sinds 2016 maak ik deel uit van de werkgroep Ruimtelijke Ordening van onze wijkorganisatie. Als voorzitter van de werkgroep volg ik Niels van den Berg op. Dat zal aan de focus van de werkgroep overigens niets veranderen. De werkgroep adviseert het bestuur waar het gaat om het behoud van de monumentale schoonheid van onze wijk, niet voor niets een rijks beschermd stadsgezicht. Hierbij krijgen in het bijzonder onze aandacht eventuele ingrepen in de wijk met een wijk-brede impact.

Willem Vader