Uitnodiging opening kunstgrasveld OBS Archipel

ruimtelijke ordening
OBS Archipel, Atjehstraat 31, Den Haag Google Maps

Beste buurtbewoners van de Archipel,

Graag wil ik u informeren over een aantal ontwikkelingen die binnenkort op de Archipelschool zullen plaatsvinden.

We zijn sinds enige tijd bezig om een veilige ondergrond voor het voetbalveld te regelen. In de meivakantie starten we met het aanleggen van een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld is veiliger maar ook aantrekkelijker voor jongeren. We willen het veld kunnen afsluiten maar ook buurtvriendelijk houden. We weten dat er na schooltijd veel gebruik wordt gemaakt van het veld. We hebben er voor gekozen om, net zoals bij het groene speelplein, een hek te plaatsen (de doorgang tussen Atjehstraat en Sumatrastraat blijft open). Zo kunnen we het veld afsluiten na een bepaald tijdstip. Een door ons aangewezen buurtbewoner zal de sleutel beheren. Hij/zij zal er zorg voor dragen dat het voetbalveld in het weekend wordt geopend en afgesloten. Ook zal de wijk- en jeugdagent een sleutel beheren en zullen ze regelmatig patrouilleren. Na de meivakantie, maandag 9 mei van 08.30 tot 09.30 uur, zal de opening van het kunstgrasveld plaatsvinden in aanwezigheid van een wethouder, een bestuurder van Stichting de Haagse Scholen, ouders/verzorgers en leerlingen. Graag nodig ik u hierbij uit om deel te nemen aan de opening. Wij waarderen uw aanwezigheid.

Tevens wil ik u meegeven dat we op 24 juni het zomerfeest (’s middags) en op 1 juli het afscheidsfeest van groep 8 (’s avonds) op het schoolplein zullen vieren. We zullen op beide evenementen de muziekinstallatie gebruiken. Wij hopen op uw begrip voor mogelijk geluidsoverlast. Hopelijk zie ik u op 9 mei op het schoolplein. I.v.m. de meivakantie is de school van 23-4-2022 t/m 8-5-2022 gesloten.

Met vriendelijke groet,
Şirvan Kopar Directeur OBS Archipel