Madurodam, Scheveningse Bosjes

Madurodam, Scheveningse Bosjes thumbnail

Geciteerde bron: Haagwinde 2022-4, blz.18 (PDF)

Madurodam heeft toestemming gekregen om uit te breiden. Daarop heeft het een kapvergunning aangevraagd, voor 273 bomen in het uitbreidingsgebied, 19 bomen in het gebied daar vlak naast, en 42 bomen op eigen terrein. Daar staat tegenover dat in het uitbreidingsgebied maatregelen worden genomen om 13 bomen minder te kappen dan oorspronkelijk het plan was. Twee daarvan zijn meerstammige bomen, die met stip vooraan stonden op de lijst van bijzondere bomen die de AVN had geadviseerd te behouden. Ook zegt Madurodam alle bomen te willen compenseren, volgens de voorstellen die de gemeente daartoe doet. Een gedeelte van die compensatie zou op het talud van het Hubertusviaduct zijn. Een probleem daarbij blijft dat een smal strookje bos op een heuvel tussen twee verkeerswegen niet hetzelfde is qua natuurwaarde als eenzelfde oppervlak als onderdeel van een aaneengesloten bos. Maar de gemeenteraad heeft dat zo bepaald. De eveneens door de raad gevraagde tijdelijke vergroening van het voorplein wordt ook aangelegd.

In de Scheveningse Bosjes zijn weer veel bomen geblest, van rode stippen voorzien. Het gaat om de uitvoering van jaar twee van het Beheerplan Scheveningse Bosjes. De AVN heeft erop aangedrongen dat er weer wandelingen worden georganiseerd, in januari, om uitleg te geven. Daar wordt gehoor aan gegeven!
De data komen op de website van het Haagse Groen. Daar is ook te vinden hoe men zich kan aanmelden als vrijwilliger! Er is veel te doen voor vrijwilligers om de Bosjes mooi te houden. U kunt bijvoorbeeld helpen bij het opschonen van nieuwe aanplant van het eerste jaar.
Goed nieuws is dat, in tegenstelling tot wat eerder was geschreven, de Corsicaanse dennen op het Belvedèreduin niet worden gedund. De AVN vond dat niet nodig, het zijn tenslotte al oude bomen die hun ruimte al hebben ingenomen. Wel worden grote esdoorns die vlak naast dennen en eiken staan, verwijderd. Belangrijk is ook dat weer nieuwe bomen en struiken worden geplant waar veel bomen en struiken zijn weggehaald.