Een zorgzame Archipel/Willemspark bouwt op zorgzame buren

Een zorgzame Archipel/Willemspark bouwt op zorgzame buren thumbnail

De bewonersorganisatie heeft een plan om betrouwbare burenhulp te organiseren voor wijkbewoners die daar in de toekomst een beroep op kunnen doen. Voor een eerste inventarisatie zijn we op zoek naar wijkbewoners uit Archipel en Willemspark die:

• als familielid of kennis
• regelmatig onbetaalde hulp en ondersteuning geven
• aan langdurig zieken of langdurig hulpbehoevenden.

Deze onbetaalde hulp en ondersteuning wordt ook mantelzorg genoemd. Daar willen we graag mee in contact komen. Ook degenen die zulke mantelzorg in een nabij verleden hebben gegeven, worden uitgenodigd.
Het gaat om een mondeling buurtonderzoek met een korte enquête (5 vragen; ca 30 minuten) waarin we de mening vragen van deze mantelzorgers. Doet u mee? Geeft u uw mailadres en/of telefoonnummer door via:

tj.ypma@kpnmail.nl

Wilt u erbij zetten wanneer u goed bereikbaar bent?

Voorzitter werkgroep Zorg en Welzijn Tj. Ypma

NB. De privacyregels van de Alg. Verordening Gegevensbescherming worden in acht genomen. De onderzoeksresultaten zullen geanonimiseerd zijn.