Gezicht achter de voordeur: Servicepunt Sociaal

Zoals wellicht bij de meeste van u bekend zijn de Gemeenten met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Met ingang van deze datum is de WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning – van kracht. In deze nieuwe wet is de “compensatieplicht” van de overheid vervangen door een “participatieplicht” hetgeen een wezenlijk verschil is. Tot deze datum moest de Gemeente verplicht compenseren wanneer men hulp nodig had en nu hoeft de Gemeente alleen te helpen om te “participeren”.

De WMO kent 2 soorten voorzieningen: “Algemene” voorzieningen en voorzieningen “op maat”. De Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedere Hagenaar met een hulpvraag. Voor een voorziening op maat moet een aanvraag worden ingediend.

Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: maaltijdservice, boodschappendienst, burenhulpcentrale en koffieochtend in een buurthuis. Voorziening op maat betreft o.a.: hulp bij het huishouden, aanpassingen van de woning (traplift), vervoer in de regio en hulpmiddelen zoals een rollator of een scootmobiel.

De Gemeente Den Haag heeft een uitgebreide website (denhaag.nl/servicepuntsociaal) waar antwoord wordt gegeven op een scala aan vragen op het gebied van Zorg en Welzijn. Vragen over een uitkering, schuldsanering, problemen met het opvoeden van kinderen, inburgeren, de taal leren of meer weten over wonen en werken in Nederland. Kan ik thuis blijven wonen? Hoe reserveer ik een taxibus of hoe vraag ik een ooievaarspas aan?

De Gemeente heeft in diverse wijken een zg. “servicepunt sociaal” geopend waar een team van vrijwilligers behulpzaam is bij het vinden van de antwoorden op bovengenoemde vragen. Het Servicepunt in de Archipel/Willemspark is gevestigd in het Klokhuis (Celebesstraat 4) en is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 12.00 uur. Met ingang van 4 januari 2016 worden de openingstijden als volgt gewijzigd: dinsdag (09.30-12.00 uur), woensdag (13.00-15.30 uur) en donderdag (09.30 – 12.00 uur).

Met één van de vrijwilligers – Akke Dijkman – heb ik een gesprek gehad. Mevrouw Dijkman, inmiddels al enige tijd met pensioen, is jurist en is ook getrouwd met een jurist. Ik heb tot mijn 63e een eigen advocatenpraktijk gehad, gespecialiseerd in voogdijzaken, echtscheidingen en faillissementen, vertelde ze. Daarnaast was ik ook plaatsvervangend rechter. Ik ben altijd sociaal betrokken geweest en vind het fijn om mensen te helpen. Dat kwam mij in mijn praktijk en als rechter ook regelmatig goed van pas. Inlevingsvermogen is immers een essentieel onderdeel van het vak. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in het Statenkwartier. Later ben ik, voor mijn werk en dat van mijn man, in Noord Holland beland. In 2006 – ik wilde erg graag terug – zijn we weer verhuisd naar Den Haag waar ik nu weer met veel plezier woon. Op mijn vraag hoe ze bij het Servicepunt terecht was gekomen zei ze: ik zag op de website dat men vrijwilligers zocht voor één ochtend per twee weken. Toen ik daarop reageerde werd me gevraagd of ik gelijk de volgende dag met de cursus kon beginnen en dat heb ik toen maar gedaan. Zij is nu, met 6 andere vrijwilligers, vanaf medio augustus actief voor het Servicepunt. Het aantal bezoekers is, vooralsnog, beperkt.

Misschien is het in de wijk nog onvoldoende bekend? Er heeft al een bericht gestaan in de Wijkkrant van september maar het kan wellicht geen kwaad om het ook via de website en de nieuwsbrief nog eens onder de aandacht te brengen in de hoop dat bewoners die vragen hebben en er via de website van de Gemeente niet uitkomen, het Servicepunt in het Klokhuis weten te vinden.

Josephine de Vijlder