Gezicht achter de voordeur: Werkgroep Zorg en Welzijn

Voor dit artikel had ik een gesprek met twee vrijwilligsters die vanaf het eerste uur bij deze werkgroep betrokken zijn geweest: Betty Aardewerk ↑ en Else Ponsen ↓. Toen het Schakelpunt, beneden in de Borneoflat, gelegen aan de Burgemeester Patijnlaan, door bezuinigingen in 2010 gesloten werd hebben zij het initiatief genomen om te proberen de voorzieningen in de wijk weer op peil tekrijgen en de bewoners van o.a. het Borneocomplex die daar behoefte aan hadden, weer aan enige sociale structuur te helpen. Dit resulteerde in de oprichting van de werkgroep Zorg en Welzijn, die deelneemt aan de Stuurgroep waar ook Florence, Zebra en Staedion in participeren.

De Borneoflat was aanvankelijk alleen bedoeld voor ouderen. Het gebouw is rolstoelvriendelijk. Er werden diverse activiteiten voor de ouderen georganiseerd in het Schakelpunt . Er was ’s nachts altijd iemand aanwezig en er was dagelijks koffiedrinken en een warme maaltijd. Later werden de flats ook aangeboden in de woonkrant en toegankelijk voor 55-plussers hetgeen een andere bewoners-mix met zich meebracht. Voorheen kwam men er terecht via “het sociale circuit” maar toen kwamen er ook mensen van buiten de wijk in de flats terecht. Staedion, eigenaar van het pand, wil nu echter weer terug naar “de oude situatie” dus naar bewoning door 65 plussers.

In september 2010 werd door oud-vrijwilligers gestart met een “noodopvang” in de flat van de huismeester van het Borneocomplex waar vijf ochtenden per week door de bewoners koffie gedronken kon worden. In september 2011 ging het Schakelpunt weer open. Florence had de ruimte eigenlijk permanent willen verhuren maar slaagde daar niet in.

Terwijl Betty zich bezighoudt met de “gemeentelijke” kant om zaken te regelen (zij is lid van een politieke partij en kent veel mensen binnen politiek Den Haag) is Else verantwoordelijk voor de coördinatie van het team van vrijwilligers (9 personen) en het koffieproject. ’s Ochtends tussen 10.00 – 12.00 uur wordt er koffie geschonken waarvoor zij ook zelf de boodschappen doet. Ook 2e Kerst- en 2e Paasdag is het koffieproject open. Op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdagmiddag is er een beroepskracht van Florence aanwezig voor de “geheugentraining” en op dinsdag morgen is er ook gymnastiek op de stoel. Op woensdagmiddag verzorgt Zebra een warme maaltijd. In de wintermaanden is er maandelijks een Happy Hour.

Dit jaar is een jubileumjaar. Het Schakelpunt en de Borneoflat bestaan 25 jaar. Dat is reden voor een feestje, zowel voor de vaste bewoners, belangstellende buurtgenoten en genodigden. Contact met de werkgroep Zorg en Welzijn: zorgwelzijn@archipelwillemspark.nl Leden: Betty Aardewerk, Else Ponsen en Ruud Klein.

Josephine de Vijlder