Onbeperkt070-prijs maakt rondvaartboten toegankelijk

Op 9 november 2022 neemt wethouder Mulder van Buitenruimte (en coördinerend
wethouder Toegankelijkheid) de rolstoeltillift die wordt geplaatst bij de Paxhaven
(tegenover het Centraal Station) officieel in gebruik. Hierdoor kunnen ook mensen
die zich verplaatsen met een rolstoel gebruik maken van alle Haagse
rondvaartboten.

De tillift is gefinancierd met het prijzengeld van de Onbeperkt070-prijs. In 2019
heeft rondvaartaanbieder Willemsvaart de Onbeperkt070-prijs gewonnen met het
initiatief een rolstoeltillift te realiseren. De tillift maakt het mogelijk dat mensen met
een beperking die bijvoorbeeld instabiel zijn of een rollator of handbewogen rolstoel
hebben ook kunnen genieten van de mooie Haagse grachten.

De jaarlijkse Onbeperkt070-prijs wordt georganiseerd door stichting Voorall, dé
belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, en de gemeente Den
Haag.