Werkzaamheden Kerkhoflaan

De gemeente laat het volgende weten over het werk aan de Kerkhoflaan en de Ary van der Spuyweg.

Het werk aan de zogenaamde “driehoek” Aletta Jacobslaan duurt tot begin februari. Daarna is het fietspad aldaar weer beschikbaar. De heggetjes aan de Kerkhoflaan wil de gemeente zo snel mogelijk terugplanten. Dat kan echter alleen als het weer beter wordt. Vanwege het groeiseizoen is de beplanting idealiter vóór maart gereed.

Het werk aan de woningzijde van de Kerkhoflaan – Ary van der Spuyweg start in april. Eerst vervangt Stedin oude gasleidingen en de gemeente de zogenaamde huisaansluitingen. Daarna wordt het fietspad opnieuw geasfalteerd. Daarbij wordt ook een duidelijke schrikstrook aangebracht tussen de rijbaan en het fietspad. Nu gaat het fietspad op sommige plaatsen in één keer over in de rijweg. Het gaat hierbij om de hele lengte tussen Timorstraat en de start van de Kerkhoflaan. Ook de lichtmasten in deze strook worden verplaatst. In principe wordt alleen het tegelfietspad aan de woningzijde vernieuwd. Het geasfalteerde fietspad aan de boszijde wordt niet vervangen. De daar aanwezige heggetjes blijven staan. Gestreefd wordt naar afronding vóór de bouwvak in juli.

De gemeente zal nog meer aandacht besteden aan de benodigde wegafzettingen en omleidingen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Over enige weken verzorgt de gemeente nog een bewonersbrief.