Wijkberaad op 21 januari 2016

Wijkgenoten,
Op donderdag 21 januari houden we weer een wijkberaad, als altijd in ’t Klokhuis. Wij roepen u op daarbij aanwezig te zijn, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Op de agenda staan de nodige zaken die voor allen in onze wijk van belang zijn!

Agenda wijkberaad

  1. Opening (voorstellen notuliste), mededelingen en vaststelling agenda
  2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19 november 2015 (zie onder ‘Verslagen wijkberaad 2015’)
  3. Plan van aanpak tegengaan auto-inbraken (Sven van Ee, student politieacademie)
  4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten en van het besprokene met de gemeente over het uitvoeringsplan van Archipel & Willempark voor 2016:

Openbare ruimte, o.a. : Plan voor Internationaal Park, Plan uitbreiding Madurodam. Verkeer, onder andere Werkzaamheden Javastraat. Wijkfeest 2016

  1. Gemeente en politie zijn aanwezig voor uw suggesties, opmerkingen en klachten:
  • Mededelingen van de politie
  • Mededelingen van de gemeente
  1. Rondvraag en sluiting

We hopen dat deze opsomming u kan verleiden naar het wijkberaad te komen. Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld!

Graag tot ziens op donderdag 21 januari.

Arnout Offers, voorzitter

De wijkberaadvergaderingen in 2016: Donderdag, 20.00 uur in Het Klokhuis: 21/1, 17/3, 16/6, 15/9, 17/11
15 januari 2016, FH