Wijkberaad 21 januari 2016 puntsgewijs

Plan van aanpak om de vele auto-inbraken in de wijk tegen te gaan, een duidelijke powerpointpresentatie van Sven van Ee, student politieacademie. Bij een recente schouw op het Nassauplein bleek daar veel onderhoud nodig, verslagen van een schouw komen voortaan op website en in wijkkrant van A&W. Plannen voor het Internationaal Park komen uitvoerig aan de orde, ze worden steeds grootser van opzet …

… het Zuiderpark als voorbeeld? Madurodam ziet kansen om uit te breiden. Binnenkort is er regulier onderhoud in de Schev.Bosjes, een lichte dunning net als vorige jaren; weer opstarten van overleg over de Bosjes is wenselijk. Duurzame energie-vierdaagse in de wijk start 6 februari a.s..
Plaatsing ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers) duurt nog wel een jaar. In januari 2017 start herinrichting Bankastraat, dus na de feestdagen
22 januari 2016, AB (FH)