Agenda Wijkberaad

wijkberaad
't Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag Map

NB. Het Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark is in ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (beperkte deelname via voorinschrijving, anders via digitale deelname (via Zoom).

Agenda

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 • Introductie nieuwe voorzitter Jaap Jan Brouwer
 • Afspraken over digitaal vergaderen
 • Afmeldingen
 1. Verslag Wijkberaad van 18 februari 2020
 • Bestemming “grondwaterfonds”
 1. Werkgroep ruimtelijke ordening
 • Nieuwbouw terrein hoofdkantoor politie
 • Flamez – update
 • Bankaplein 2 – update
 1. Werkgroep openbare ruimte
 1. Werkgroep Zorg/Welzijn
 • Ontwikkelingen in Corona tijd
 1. Werkgroep verkeer
 • Eindrapport co-creatie Centrum Noord
 1. Overige werkgroepen
 • Cultuur
 • Archipel Ondernemers Club (AWOC)
 • Redacties wijkkrant en website
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • ArchipelpoëZie
 1. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)
 • Gemeente
 • Politie
 1. Rondvraag en sluiting